Orsaker till övervikt

Övervikt beror på en obalans mellan intaget och förbrukningen av energi. Om du får i dig fler kalorier än din kropp använder kommer du att gå upp vikt och om du äter färre kalorier än vad din kropp använder kommer du att gå ner i vikt. Det finns en mängd faktorer som kan påverka energibalansen, … Read more

Risker med övervikt och fetma

Övervikt och fetma är inte bara ett kosmetiskt problem, det är även förknippat med många hälsoproblem och sjukdomar. En person som har en övervikt på 40% har en dubbelt så stor risk att dö i förtid jämfört med en normalviktig person. Det finns ett tydligt samband mellan övervikt och flera allvarliga sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdom Risken att … Read more